Poskytneme Vám


Pri využití našich služieb Vám naši zamestnanci odborne poradia a zabezpečia:


 • najvýhodnejšie kompletné pohrebné, cintorínske a kremačné služby

 • profesionálne poradenstvo pri výbere rakiev a príslušenstva

 • vybavenie potrebných administratívnych záležitostí
  (matrika, zdrav. poisťovňa a pod.)

 • návrh, výrobu a vyvesenie smútočných oznámení (parte)
  podľa Vašich požiadaviek

 • výrobu spomienkových oznámení a ich inzerciu

 • živú alebo reprodukovanú hudbu na smútočný obrad

 • potvrdenie pre zamestnávateľa o účasti na pohrebe

 • dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby

 • výkopové práce a úkony spojené s uložením tela do hrobu
  pracovníkmi v rovnošatách

 • diaľkové prevozy zosnulých

 • prevoz zosnulých 24hod. denne v rámci celej SR a EU

 • úpravu zosnulých a ich uloženie do vlastných chladiacich zariadení

 • obradnú miestnosť

 • poistenie pohrebných nákladov (Viac info...)

 • zabezpečenie karu podľa Vašich požiadaviek
  - v banketkách Slávie Bojnice (cca 30-70 hostí)
  - v kultúrnych domoch
  - aj u Vás doma

 • vlastného profesionálneho rečníka/obradníka na smútočnú rozlúčku

 • vlastného profesionálneho speváka/organistu na smútočnú rozlúčku

 • cirkevného zástupcu k obradu

 • úprava, údržba, renovácia a konzervácia hrobov a pomníkov
 • zabezpečenie kompletných kamenárskych prác

 • zabezpečenie prevozu na súdnu pitvu
  od 1.1.2011 zazmluvnená pohrebná služba s Ministerstvom vnútra
 • Výhody pre Vás:
 • pri využití kompletných služieb Vám poskytneme 10 - 15% zľavu z ceny pohrebu

 • po telefonickom kontakte zabezpečíme dopravu pozostalých do našej
  kancelárie ZDARMA

 • vybavenie potrebných matričných záležitostí ZDARMA

 • prevoz zosnulého v rámci okresu ZDARMA (pri využití kompletných služieb)

 • výroba smútočných oznámení (parte) ZDARMA

 • zapožičanie vencov na kremačnú smútočnú rozlúčku

 • dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby ZDARMA (pri využití kompletných služieb)

 • vybavenie potrebných formalít aj u Vás doma

 • najvýhodnejšie kremačné služby v okrese


 • Správa pohrebísk

  Pohrebná služba STYX zabezpečuje pohrebné a cintorínske služby na pohrebiskách:

  Čavoj od 01-09-2012
  Dlžín od 04-04-2011
  Diviaky nad Nitricou od 01-10-2012
  Kocurany od 01-06-2011
  Šútovce od 18-03-2010
  Kostolná Ves od
  Nevidzany od 15-04-2009
  Sebedražie od 01-07-2010
  Kľačno od 01-06-2011
  Temeš od 20-05-2011
  Lazany