DÔLEŽITÉ OZNAMY20. jún 2014
II. kosenie cintorínov

Od 26. týždňa bude prebiahať druhé kosenie cintorínov, ktoré ma naša spoločnosť v správe.
13. jún 2014
ZOZNAM URIEN, KTORÉ SÚ PRIPRAVENÉ NA ODOVZDANIE

- momentálne sú všetky urny odovzdané ! -

Urnu s popolom možné odovzdať len osobe, ktorá pohreb zabezpečovala alebo osobe,
ktorá sa preukáže platným splnomocnením od obstarávateľa pohrebu !

10. augusta 2012
Výkopové práce 220cm - TEMEŠ
fotogaléria
výkop hrobu Temes 10-8-2012 výkop hrobu Temes 10-8-2012 výkop hrobu Temes 10-8-2012

07. augusta 2012
Výkopové práce 160cm - Veľká Lehôtka
fotogaléria
výkop hrobu Veľká Lehôtka 07-08-2012 výkop hrobu Veľká Lehôtka 07-08-2012

27. októbra 2011
Vývoz komunálneho odpadu - VOK Dlžín
fotogaléria
vyvoz_VOK vyvoz_VOK vyvoz_VOK vyvoz_VOK vyvoz_VOK
vyvoz_VOK vyvoz_VOK vyvoz_VOK vyvoz_VOK vyvoz_VOK

Dňa 27-októbra-2011 správca pohrebiska v Dlžíne (PS SUSAN) zabezpečil vývoz cintorínskeho odpadu (VOK), viz. fotogaléria.
Čo všetko dokážu vyhodiť "nebožtíci" do VOK počas neprítomnosti správcu pohrebiska!
Žiadame preto nájomníkov hrobových miest a návštevníkov cintorína v Dlžíne, aby VOK používali len na cintorínsky odpad (sviečky, kahance, vence a pod.)
15. októbra 2011
Oznamujeme všetkým majiteľom hrobových miest na pohrebisku v Dlžíne na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy
na užívanie hrobového miesta podľa Zákona o pohrebníctve 131/2010 Z.z. najneskôr do 31.12.2011
Hrobové miesta s uzatvorenou nájomnou zmluvou budú označené.
Nájomnú zmluvu môžete uzatvoriť v našej kancelárii na ul. Školská 65 v Bojniciach (za nemocnicou smer na Kanianku).
Bližšie informácie získate na tel. č.: 046 / 381 12 19 alebo email: pohrebnictvopd@gmail.comOd 1. januára 2011 sa Pohrebná služba STYX stala zmluvným partnerom pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na prevoz/odvoz ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov za účelom vykonania súdnej pitvy.
Zmluva je platná pre celý okres Prievidza a celý okres Partizánske.
Miesto súdnej pitvy: Martin príp. Nitra podľa požiadaviek OR PZ príslušného okresu.

V prípade otázok kontaktujte nonstop linku: 0918 147 299Od 1. januára 2011 pre Vám Pohrebná služba STYX ponúka nadštandartné služby:
  • rečníka/obradníka na smútočnú rozlúčku
  • zabezpečenie kompletných kamenárskych prác
  • poistenie pohrebných nákladov
  • najvýhodnejšie kremačné služby

  • <-- späť na Úvod