Spomienkové oznámenia

Pokiaľ máte záujem o bezplatné zverejnenie spomienky,
oznámte nám to na telefónnom čísle


0918 147 299''Pustý ostal dom, keď nie si v ňom. Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.''

So smútkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že 17. augusta 2010 sa navždy rozlúčime s našou drahou mamičkou a starou mamou

pani

Boženou MIKULOVOU
rod. BÁTOROVOUPriatelia a známi, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosíme, tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.
Dňa 28. mája 2010 sme si pripomenuli nedožité 45. narodeniny našej milovanej manželky, mamičky, dcéry a sestry

pani

Mgr. Dariny KOVÁČOVEJ
rod. DROZDOVEJPriatelia a známi, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosíme, tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel Boris a brat Jaroslav s rodinou.

Dňa 1. januára 2010 si pripomíname nedožité 80. narodeniny našej milovanej mamičky a starej mamičky

pani

Terézie ČIERNEJ rod. PÍŠOVEJPriatelia a známi, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosíme, tichú spomienku.

Smútiaca dcéra Alenka s rodinou.