Ako postupovať v prípade úmrtia ...?ÚMRTIE NASTALO DOMA

Zavolať obhliadajúceho lekára (112), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a následne vystaví
"List o prehliadke zosnulého a štatistické hlásenie o úmrtí".


Lekár v liste upresní ďaľší postup:
a.) rozhodne či je potrebné vykonať pitvu
b.) umožní pochovať v zákonnej lehote
c.) umožní pochovanie výlučne spopolnením

Po ukončení prehliadky zosnulého ihneď zavolajte Pohrebnú službu STYX Prievidza Bojnice

0918 147 299 alebo 0915 287 002 nonstop 24 hodín 7 dní v týždni

Pohrebná služba STYX zabezpečí prevoz zosnulého z miesta úmrtia do chladiaceho zariadenia. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, objednanie pohrebného obradu, úpravu zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí súvisiace s pohrebom, dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

POSTUP PRI ZABEZPEČOVANÍ SMÚTOČNÉHO OBRADU:
- Na vybavenie smútočného obradu je potrebné doniesť oblečenie pre zosnulého do našej kancelárie.
- V prípade uloženia zosnulého do pôvodného hrobu si doneste so sebou
doklad o hrobovom mieste
- V Pohrebnej službe STYX je potrebné dohodnúť sa na termíne konanie obradu
- V prípade cirkevného obradu, sa termín dohodne s príslušnou cirkvou
- V prípade občianskeho obradu sa termín u nás s osobou, ktorá je na to určená.

nahor

ÚMRTIE NASTALO V NEMOCNICI

Prí úmrtí počas hospitalizácie nemocničnom zariadení
-> Budete kontaktovaný personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí a mieste, kde sa zosnulý nachádza, príp. kde bol prevezený.

Zavolajte Pohrebnú službu STYX Prievidza Bojnice

0918 147 299 alebo 0915 287 002 nonstop 24 hodín 7 dní v týždni

Pohrebná služba STYX zabezpečí prevoz zosnulého z miesta úmrtia do chladiaceho zariadenia. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, objednanie pohrebného obradu, úpravu zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí súvisiace s pohrebom, dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

POSTUP PRI ZABEZPEČOVANÍ SMÚTOČNÉHO OBRADU:
- Na vybavenie smútočného obradu je potrebné doniesť oblečenie pre zosnulého.
- V prípade uloženia zosnulého do pôvodného hrobu si doneste so sebou
doklad o hrobovom mieste
- V Pohrebnej službe STYX je potrebné dohodnúť sa na termíne konanie obradu
- V prípade cirkevného obradu, sa termín dohodne s príslušnou cirkvou
- V prípade občianskeho obradu sa termín u nás s osobou, ktorá je na to určená.

nahor

ÚMRTIE NASTALO PRI DOPRAVNEJ NEHODE


1.) Budete kontaktovaný políciou (povereným vyšetrovateľom)
- vyšetrovateľ nariadi súdnu pitvu a zosnulý bude prevezený na pitvu zazmluvnenou Pohrebnou službou STYX
- zosnulý bude po pitve uložený v chladiacom zariadení Pohrebnej služby STYX až do ukončenia vyšetrovania resp. kým prokurátor nevydá povolenie na pochovanie

Zavolajte Pohrebnú službu STYX Prievidza Bojnice

0918 147 299 alebo 0915 287 002 nonstop 24 hodín 7 dní v týždni

Pohrebná služba STYX zabezpečí prevoz zosnulého z miesta úmrtia do chladiaceho zariadenia. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, objednanie pohrebného obradu, úpravu zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí súvisiace s pohrebom, dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

* Môžete byť vyzvaní políciou k identifikácii zosnulého

nahor

ÚMRTIE NASTALO V SOCIÁLNOM ZARIADENÍ

1.) Budete kontaktovaný personálom sociálneho zariadenia
- tu Vám poskytnú všetky potrebné informácie

Zavolajte Pohrebnú službu STYX Prievidza Bojnice

0918 147 299 alebo 0915 287 002 nonstop 24 hodín 7 dní v týždni

Pohrebná služba STYX zabezpečí prevoz zosnulého z miesta úmrtia do chladiaceho zariadenia. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, objednanie pohrebného obradu, úpravu zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí súvisiace s pohrebom, dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.


nahor

ÚMRTIE NASTALO ZA NEZNÁMYCH OKOLNOSTÍ

1.) Zavolať lekára (pohotovosť)

2.) Zavolať políciu

3.) Tieto orgány určia ďaľší postup na základe vyšetrovania

4.) Pozostalí objednajú ostatné služby so zabezpečením poslednej rozlúčky

*O prevoz zosnulého z miesta úmrtia sa postará polícia, ktorá kontaktuje zmluvnú Pohrebnú službu STYX Prievidza Bojnice s Ministerstvom vnútra!

nahor

POTREBNÉ DOKLADY

Doklady potrebné k vybaveniu úmrtného listu

- občiansky preukaz zosnulého
- list o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu

Pohrebná služba STYX Vám ponúka možnosť vybavenia potrebných dokladov na matrike na základe Vášho splnomocnenia ZDARMA.

Doklady potrebné k vybaveniu pohrebu

- úmrtný list
- list o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu

nahor

RADY NA ZÁVER ...

Každá slušná firma, ktorá prevádzkuje pohrebníctvo, by sa mala vedieť postarať o všetky náležitosti spojené s vybavovaním pohrebu, aby pozostalí nemuseli obchádzať úrady a firmy. Pokiaľ prídete do firmy a nie sú ochotní, alebo schopní vyjsť v ústrety, odporúčame nájsť iné pohrebníctvo.
Pokiaľ sa rozhodnete pre našu Pohrebnú službu STYX Prievidza Bojnice, budeme sa Vám snažiť maximálne vyjsť v ústrety a pevne veríme, že s našimi službami budete spokojní.

Zavolajte Pohrebnú službu STYX Prievidza Bojnice

0918 147 299 alebo 0915 287 002 nonstop 24 hodín 7 dní v týždni

.


Ďakujeme za prejavenú dôveru k našim službám!nahor